Mẫu công văn đề nghị là công văn của doanh nghiệp, công ty gửi tới các cấp trên. Mẫu công văn đề nghị nhằm xác nhận một điều gì đó với doanh nghiệp. Hoiluatgia.vn hôm nay sẽ chia sẻ mẫu công văn đề nghị mới nhất và chuẩn nhất cho độc giả. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sau.

Mẫu công văn đề nghị

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

CÔNG VĂN
Đề nghị của doanh nghiệp về viêc ………………..

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………

– Trực thuộc Bộ, Tổng công ty: ………………………………………………………………………..

– Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp: ………………………………………………………

– Cơ quan ra quyết định thành lập: ………………………………………………………………….

– Địa chỉ nơi doanh nghiệp đóng: ……………………………………………………………………

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp …………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày….tháng….năm….
Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh (thành phố)
(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên là mẫu công văn đề nghị mới nhất. Bạn đọc tham khảo và áp dụng phù hợp vào trường hợp của mình. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ văn phòng Hoiluatgia.vn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về các công văn đề nghị doanh nghiệp
Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Mẫu công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp