Xin nhập hộ khẩu là hình thức cá nhân có nguyện vọng mong muốn nhập khẩu vào gia đình hoặc nơi muốn sinh sống. Hoiuatgia.vn sẽ cung cấp cho bạn mẫu đơn xin nhập hộ khẩu đúng quy định và mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nhập hộ khẩu tại đây.

Mẫu đơn được lập ra và được gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được nhập hộ khẩu. Nội dung trong đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin nhập hộ khẩu, số thành viên xin nhập khẩu… Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

 

ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU

                                Kính gửi: – Phòng CA phụ trách công việc ĐKHK của CA huyện ……………

– Đồng kính gửi ông trưởng công an xã …………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày::…………………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp::………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ĐKHK thường trú::……………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay tôi viết đơn này kính chuyển đến quý cấp xin trình bày một việc như sau: Tôi về nhận công tác tại……………. ………………………………….. từ năm ………….

Hiện nay tôi đã có…………………………………………đang tạm trú tại thôn …………………………… Trong thời gian tạm trú gia đình tôi luôn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nay tôi có nguyện vọng được nhập hộ khẩu tại xã để yên tâm công tác lâu dài. Vì vậy, tôi viết đơn này kính chuyển đến quý cấp mong được xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày…tháng…năm…

Ý kiến của trưởng CA xã

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mọi chi tiết trong mẫu đơn xin nhập hộ khẩu chúng tôi đã trình bày rõ như trên. Quý khách còn thắc hoặc cần tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hoiluatgia.vn để được tư vấn sớm nhất. Xin cảm ơn!