Menu
X
Profile Description
  

Luật sư Bắc Ninh gồm những luật sư gỏi có nhiều kinh nghiệm ở các lĩnh vực tư vấn, luật sư tranh tụng, mỗi lĩnh vực luật sư có thế mạnh riêng, các luật sư người có hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm pháp lý.

Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Các Luật sư ở khu vực Bắc Ninh phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực bồi thường cho người lao động và trợ cấp tàn tật của An sinh xã hội cũng như các trường hợp thương tích cá nhân đáng kể.

Luật sư Bắc Ninh được cấp phép hành nghề ở tất cả các tòa án. Luật sư ở Bắc Ninh được đào tạo chính quy, có kinh nghiệm thực tiễn.

Liên hệ trực tiếp với đội ngũ luật sư của chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất!

Qualifications
Specialities
 • Accident Injury
 • Admiralty Maritime
 • Adoption
 • Agricultural Law
 • Antitrust and Unfair Competition
 • Appeals
 • Appellate Practice
 • Construction
 • Construction Claim
 • DUI OWI
 • Elder Law
 • Employee Benefits and Executive Compensation
 • Entertainment
 • Environmental Coverage
Awards & Certificates
image
Best Lawyer 2015
2015
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,
image
Best Lawyer 2013
2013
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,
Video

Appointment
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
image

www.seohanoi.net hoiluatgia.vn. UOUAPPS